Follow Us @soratemplates

20 tháng 11, 2017

Loạn ... nghiên cứu

11:38 0 Comments
Mình làm trong ngành giáo dục và ưu tiên hàng đầu của ngành là nghiên cứu, nhưng chính bản thân mình cũng bị lạc lối trong vấn đề nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu được chọn có phù hợp và hợp xu thế thì người nghiên cứu mới cảm thấy hứng thú và tìm hiểu thật nhiều để cho ra các sản phẩm chất lượng.
Dạo gần đây phong trào sinh viên NCKH ở khối ngành kinh tế được đẩy mạnh và xu hướng ứng dụng nghiên cứu định lượng được nhiều sinh viên lựa chọn vì nó thể hiện sự logic chặt chẽ và thường được ưu tiên  trong các giải thưởng về NCKH của sinh viên. Bên cạnh đó ứng dụng Internet trong việc khảo sát lại càng được nhiều sinh viên quan tâm vì có thể tiết kiệm được thời gian nhập liệu. Vậy nên dạo một vòng tự nhiên thấy hết hồn với những đề tài được sinh viên lựa chọn. Tự rút ra bài học cho bản thân
P.s: Một sự thật đau lòng trong quá trình mình hướng dẫn sinh viên NCKH là sinh viên nhập liệu, bấm nút hướng dẫn xử lý theo công thức: cronback alpha, EFA, CFA ... mà chẳng hiểu được bản chất là gì, rồi dựa trên kết quả và phán. Trong khi đó học nghiên cứu Marketing từ năm 2 mà mình ra một đề tài cho sinh viên năm 4 ở môn chuyên ngành là "khảo sát nhu cầu đọc sách của sinh viên năm 2 trường ...." mà sinh viên không biết lập BCH như thế nào? Thế là hỏi mình "Cô cho em xin thang đo của biến "nhu cầu". Lạy hồn chưa? Thấy trân trọng nghiên cứu định tính và đánh giá rất cao nếu hiểu và kết hợp được định tính và định lượng