Follow Us @soratemplates

08 tháng 2, 2018

Cách để làm vợ bớt tâm trạng hơn

1. Cho tiền
2. Cho cô ấy thật nhiều tiền
3. Hỏi hết tiền chưa? Rồi lại cho
4. Tự động nhét tiền vào ví của vợ
5. Chửi "hết tiền rồi thì phải báo chứ" Rồi lại cho tiền
---
Đấy chiều vợ dễ thế mà chẳng biết vì tính vợ đơn giản cực kỳ nhé
- Thích gì nhất: Tiền
- Sợ gì nhất: Không có Tiền
- Yêu hoa gì nhất: Hoa văn in trên Tiền
- Muốn cầm thứ gì nhất: cục Tiền
- Muốn nghe cái gì nhất: tiếng xột xoạt của Tiền
- Lúc nào vui nhất: lúc có thật nhiều Tiền
- Khi có Tiền sẽ làm gì: tất nhiên là đếm Tiền
- Ước mơ sau này là gì: Vỗ tay phát là có Tiền
- Và bây giờ: Đang hết Tiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét