Follow Us @soratemplates

03 tháng 3, 2018

Phúc bất trùng lại, Họa vô đơn chí


Họa đến không riêng chỉ một lần
Vô tình gieo khổ lụy thân tâm
Đơn phương đón nhận và tự giải
Chí cả kiên trì vượt khó khăn
Phúc lộc trời cho thì rất hiếm
Bất như cơ hội đến hai lần
Trùng phùng nắm bắt và xây dựng
Lai đáo phúc điền rõ thiện chân
---Thơ Anh Đào Huệ Ngọc ---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét