Follow Us @soratemplates

31 tháng 5, 2018

Đọc khi: Buồn trong công việc

09:47 0 Comments
Công việc của mình giờ đang loạn quá, hoang mang trong chính nơi mình từng thân thiết nên cảm xúc đầy bất ổn. Tự an ủi mình nhé annie
----
1. CÁI GIÁ của THÀNH CÔNG là CÔNG VIỆC VẤT VẢ, SỰ TẬN TÂM  đối với việc trước mắt, và lòng QUYẾT TÂM rằng "Dù thành công hay thất bại, ta cũng đã làm hết sức mình" Vince Lombardi